Peritonsillair infiltraat/abces en lymfadenitis colli

De meest voorkomende bacteriële verwekkers bij unilaterale lymfadenitis zijn groep A streptokokken, Staphylococcus aureus en anaëroben.

Een bilaterale lymfadenitis is meestal viraal van oorsprong.


1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuuri.v./p.o.keuze tussen behandeling i.v. of p.o. afhankelijk van ernst kliniek