Welkom op MMBZ voor Kinderen

Een nieuwe lay-out van het digitale antibioticaboekje van Midden- en West-Brabant / Zeeland

Het digitale antibioticaboekje wordt continu up-to-date gehouden. De meest recente aanpassingen vindt u onderaan deze pagina. Heeft u fouten in dit antibioticaboekje ontdekt of heeft u suggesties voor aanvullingen? Zie 'Feedback / suggesties'.

Amphia
ETZ
Bravis
ADRZ
Zorgsaam

Recente aanpassingen:

Datum Hoofdstuk Aanpassing
maart 2023 Middelen (Volwassenen) Dosering fosfomycine 2000 mg (bij gewicht <50 kg) verwijderd
maart 2023 Middelen (Volwassenen) Dosering ceftazidim bij hemodialyse gewijzigd in 1000 mg na iedere dialyse
maart 2023 Middelen (Volwassenen) Bij cefazoline opmerking toegevoegd in laatste kolom betreffende dosering in geval van endocarditis
maart 2023 Sexueel overdraagbare aandoeningen (Volwassenen) Uretritis / cervicitis / proctitis (Chlamydia trachomatis)
september 2022 Profylaxe (Volwassenen) Fracturen gecompliceerd (Gustilo I: cefazoline i.v. éénmalig)
september 2022 Onderste luchtwegen (Volwassenen) Aspiratiepneumonie (aanvulling op huidig beleid)
mei 2022 Centraal zenuwstelsel (Volwassenen) Bacteriële meningitis (secundair bij liquordrain of -shunt)
mei 2022 Centraal zenuwstelsel (Volwassenen) Hersenabces (otogene oorzaak)
maart 2022 Onderste luchtwegen (Kinderen) Longabces
februari 2022 Middelen (Volwassenen) Naast 'CAVH' de term 'CVVH' vermeld

Alle aanpassingen