Welkom op MMBZ voor Kinderen

Een nieuwe lay-out van het digitale antibioticaboekje van Midden- en West-Brabant / Zeeland

Het digitale antibioticaboekje wordt continu up-to-date gehouden. De meest recente aanpassingen vindt u onderaan deze pagina. Heeft u fouten in dit antibioticaboekje ontdekt of heeft u suggesties voor aanvullingen? Zie 'Feedback / suggesties'.

Amphia
ETZ
Bravis
ADRZ
Zorgsaam

Recente aanpassingen:

Datum Hoofdstuk Aanpassing
mei 2024 Profylaxe bij chirurgische indicaties (Volwassenen) Profylaxe Hart-/longchirurgie (clindamycine toegevoegd als alternatief bij 'Klepchirurgie en prothesemateriaal' en bij 'CABG/overige hartchirurgie', cefuroxim toegevoegd als 2e keuze bij Longoperaties, vancomycine verwijderd bij 'Re-thoracotomie >24 uur')
maart 2024 Verloskunde en gynaecologie (Volwassenen) Dosering levofloxacine gewijzigd in 2dd 500 mg po bij PID (n.a.v. nieuwe definitie I-categorie in antibiogram)
februari 2024 Maag, darm en abdomen (Volwassenen) Aanpassingen n.a.v. SWAB richtlijn Acute Infectieuze Diarree (2023)
januari 2024 Middelen (Volwassenen) N.a.v. de nieuwe definitie van de I-categorie in het antibiogram een normale en een hoge dosering toegevoegd voor een aantal middelen
november 2023 Centraal zenuwstelsel (Volwassenen) Hersenabces ('verwekker onbekend' en 'otogene oorzaak')
september 2023 Profylaxe bij chirurgische indicaties (Volwassenen) Profylaxe gynaecologische operaties (laparoscopie met hoog infectierisico toegevoegd)
maart 2023 Profylaxe bij niet-chirurgische indicaties Profylaxe meningokokken meningitis bij kinderen > 16 jaar en volwassenen gewijzigd in ciprofloxacine
maart 2023 Maag, darm en abdomen (Volwassenen) Aanpassing Helicobacter pylori eradicatie n.a.v. richtlijn
maart 2023 Therapie (Volwassenen) de dosering vancomycine i.v. gaat in overleg met ziekenhuisapotheker, evenals de vervolgdosis
maart 2023 Middelen (Volwassenen) Bij cefazoline opmerking toegevoegd in laatste kolom betreffende dosering in geval van endocarditis

Alle aanpassingen