Malaria


Belangrijke aandachtspunten bij (verdenking op) ernstige malaria:

 • bij een aangetoonde malaria infectie dient behandeling zo snel mogelijk gestart te worden
 • bij verdenking op een ernstige malaria infectie altijd starten met een gift artesunaat i.v.
 • overleg laagdrempelig met de arts-microbioloog of internist(-infectioloog)


Belangrijke aandachtspunten m.b.t. follow-up:

 • bij Plasmodium falciparum is controle met microscopie altijd noodzakelijk: controleer de eerste week dagelijks tot het verdwijnen van de parasieten en daarna wekelijks gedurende 3 weken
 • bij alle Plasmodium soorten moet op dag 28 na behandeling controle d.m.v. microscopie plaatsvinden i.v.m. het risico op recrudescentie
 • na een behandeling met artesunaat of artemether / lumefantrine (Riamet®) is follow-up van het bloedbeeld geïndiceerd op dag 8 en 14 na start behandeling i.v.m. risico op post-therapeutische hemolytische anemie
 • bij Plasmodium vivax / ovale is nabehandeling met primaquine nodig vanwege de hypnozoïeten (slapende leverstadia), bij Plasmodium falciparum / malariae / knowlesi is dit niet nodig omdat hypnozoïeten ontbreken

Plasmodium falciparum (malaria tropica)


Plasmodium falciparum ernstig: parasitaemie ≥ 2% en/of één of meer complicaties*

1e keuzeartesunaat-2,4 mg/kgi.v.als bolus op tijdstip 0, 12, 24, 48 en 72 uur (zie ook onderstaande toelichting behandeling ernstige malaria tropica)
gevolgd dooratovaquone / proguanil (Malarone®)1 ddvoor dosering zie onderstaande tabel atovaquone / proguanil (Malarone®)p.o.gedurende 3 dagen

* braken, cerebrale verschijnselen, respiratoire problemen, shock, Hb < 3 mmol/l, acidose, diffuus intravasale stolling, hemoglobinurie


Toelichting behandeling ernstige malaria tropica:

 • geef minimaal 24 uur artesunaat intraveus (en langer dan 24 uur indien de patiënt nog geen orale medicatie kan innemen, maximaal 7 dagen)
 • geef na artesunaat intraveneus een volledige 3-daagse orale kuur atovaquone / proguanil (Malarone®)
 • geef de eerste orale dosis atovaquone / proguanil tussen de 8 en 12 uur na de laatste intraveneuze gift artesunaat
 • een intraveneuze behandeling met artesunaat moet altijd gevolgd worden door een 3-daagse orale kuur atovaquone / proguanil


Plasmodium falciparum ongecompliceerd: parasitaemie < 2% én geen delingsvormen én geen complicaties* én niet-brakende patiënt

1e keuze: atovaquone / proguanil (Malarone®) (1 tablet = 250 mg atovaquone en 100 mg proguanil (hydrochloride)):

kind < 10 kg---niet toepassen
kind 10-20 kg1 dd1 tabletp.o.gedurende 3 dagen
kind 21-30 kg1 dd2 tablettenp.o.gedurende 3 dagen
kind 31-40 kg1 dd3 tablettenp.o.gedurende 3 dagen
kind > 40 kg1 dd4 tablettenp.o.gedurende 3 dagen


1e keuze alternatief: artemether / lumefantrine (Riamet®) (1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel:

kind < 15 kgop tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur1 tabletp.o.-
kind 15-25 kgop tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur2 tablettenp.o.-
kind 25-35 kgop tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur3 tablettenp.o.-
kind > 35 kgop tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur4 tablettenp.o.-


Plasmodium vivax / ovale (malaria tertiana)

1e keuze: atovaquone / proguanil (Malarone®) (1 tablet = 250 mg atovaquone en 100 mg proguanil (hydrochloride)):

voor dosering en duur behandeling zie bovenstaande tabel atovaquone / proguanil (Malarone®)


1e keuze alternatief: artemether / lumefantrine (Riamet®) (1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel:

voor dosering en duur behandeling zie bovenstaande tabel artemether / lumefantrine (Riamet®)


2e keuze: chloroquine base:

voor dosering en duur behandeling zie Kinderformularium.nl (chloroquine), indicatie behandeling


Om de leverstadia (hypnozoïeten) te doden behandeling bij Plasmodium vivax / ovale altijd laten volgen door:

kind (gecontraïndiceerd < 4 jaar)

1e keuzeprimaquine base
1 dd
0,5 mg/kg (maximaal 30 mg)
p.o.
gedurende 2 weken (cave gecontraïndiceerd bij G6PD deficiëntie), voor Zuidoost-Azië kan een kuur van 3 weken nodig zijn


Plasmodium malariae (malaria quartana)

1e keuze: atovaquone / proguanil (Malarone®) (1 tablet = 250 mg atovaquone en 100 mg proguanil (hydrochloride)):

voor dosering en duur behandeling zie bovenstaande tabel atovaquone / proguanil (Malarone®)


1e keuze alternatief: artemether / lumefantrine (Riamet®) (1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel:

voor dosering en duur behandeling zie bovenstaande tabel artemether / lumefantrine (Riamet®)


Plasmodium knowlesi

1e keuze: atovaquone / proguanil (Malarone®) (1 tablet = 250 mg atovaquone en 100 mg proguanil (hydrochloride)):

voor dosering en duur behandeling zie bovenstaande tabel atovaquone / proguanil (Malarone®)


1e keuze alternatief: artemether / lumefantrine (Riamet®) (1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel:

voor dosering en duur behandeling zie bovenstaande tabel artemether / lumefantrine (Riamet®)