Sepsis

Het sepsis syndroom is een ten gevolge van de aanwezigheid van bacteriën en/of de door hen geproduceerde toxinen duidelijk omschreven klinisch syndroom. Belangrijk zijn symptomen van infectie zoals hypo-/hyperthermie, tachypnoe en tachycardie en kenmerken van verminderde orgaandoorbloeding of orgaanfunctie (bv lactaatacidemie, hypoxie). Bij pasgeborenen zijn de verschijnselen vaak aspecifiek. Na afname van kweken (bloed, liquor en urine) wordt, afhankelijk van leeftijd, gestart met de hieronder beschreven antibiotica.

Bij sepsis met een bekende verwekker wordt na vaststelling van het antibiogram gericht met antibiotica behandeld. De duur van de antibiotische behandeling is afhankelijk van de verwekker.

Verwekker onbekend

< 1 maandcefotaximi.v.-
+amoxicillinei.v.-
alternatief < 1 maandamoxicilline/clavulaanzuuri.v.-
+tobramycinei.v.*-
1 maand – 10 jaarceftriaxoni.v.-
> 10 jaarcefuroximi.v.-
+tobramycinei.v.*-

NB: bij verdenking anaërobe infectie (buikproblematiek) wordt metronidazol toegevoegd

Verwekker bekend

(bij patiënten met duidelijk focus; zie orgaandiagnose voor therapieduur)

Escherichia coli en andere Enterobacteriaceae

< 1 maandcefotaximi.v.gedurende 2 weken
> 1 maandceftriaxoni.v.gedurende 2 weken

Haemophilus influenzae ß-lactamase negatief

1e keuzeamoxicillinei.v.gedurende 10 dagen

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Haemophilus influenzae ß-lactamase positief

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuuri.v.gedurende 10 dagen

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Listeria monocytogenes

1e keuzeamoxicillinei.v.gedurende 2 weken
+tobramycinei.v.*gedurende 3 dagen

Neisseria meningitidis

1e keuzebenzylpenicillinei.v.gedurende 7 dagen

Voor chemoprofylaxe zie ‘Profylaxe meningokokken meningitis’. Chemoprofylaxe is geïndiceerd voor gezinsleden en zeer nauwe contacten.

Staphylococcus aureus

1e keuzeflucloxacillinei.v.gedurende 2 weken

Streptococcus agalactiae (groep B streptokokken, GBS)

1e keuzebenzylpenicillinei.v.gedurende 10 dagen

Streptokokken (groep A en pneumoniae)

1e keuzebenzylpenicillinei.v.gedurende 7 dagen
+ eventueelclindamycinei.v.bij toxic shock syndroom

Anaërobe bacteriën (o.a. Bacteroides spp.)

1e keuzemetronidazoli.v.gedurende 2 weken

Enterococcus faecalis

1e keuzeamoxicillinei.v.gedurende 2 weken

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels