Cystitis

Urineweginfecties moeten vroegtijdig worden gediagnostiseerd en behandeld om zo mogelijk schade aan nieren te voorkomen. Bij jonge kinderen staan aspecifieke symptomen zoals koorts, voedingsproblemen en prikkelbaarheid vaak op de voorgrond. De gouden standaard voor het vaststellen van een urineweginfectie is via een steriele wijze (blaascatheter of blaaspunctie) de urinekweek afnemen. De afwezigheid van leukocyturie sluit een urineweginfectie niet uit. Vooral bij recidief infecties neemt het aantal leucocyten af.

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuurp.o.gedurende 3 dagen
alternatiefcotrimoxazolp.o.gedurende 3 dagen (gecontraïndiceerd bij kinderen < 1 maand)

NB: Voor starten van therapie dient altijd een urinekweek te worden ingezet. Cystitis onstaat bij meisjes in de schoolgaande leeftijd vaak secundair aan blaasfunctiestoornissen. Bij recidiverende cystitiden dient verwijzing naar de tweede lijn plaats te vinden.