Profylaxe tetanus

Zie ook protocol op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus

Bij elke traumatische verwonding dient te worden nagegaan of tetanusprofylaxe toediening noodzakelijk is. Het gaat er niet om hoe ernstig de verwonding is. Bij elke verwonding waarbij contact is geweest met grond, is er risico op besmetting met de bacterie die tetanus veroorzaakt. De gevolgen van een besmetting kunnen worden bestreden met tetanus-immunoglobuline (TIG). Het tetanusvaccin (toxoid) wordt toegediend indien (her)vaccinatie noodzakelijk is.

Hieronder staat aangegeven wanneer toediening van tetanus-immunoglobuline nodig is en wanneer eventueel (her)vaccinatie noodzakelijk.

Klik hier voor 'Profylaxe tetanus'.