Asplenie: vaccinatie / antibiotica

Zie ook ‘Richtlijn voor preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie’ van het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, herziene richtlijn 2018

Zowel vaccinaties als antibioticaprofylaxe zijn belangrijke aspecten van de infectiepreventie bij asplenie en dienen beide te worden uitgevoerd.

  • Indien mogelijk het volledige vaccinatieschema afronden minimaal 2 weken vóór de ingreep; eventueel kan de toediening van pneumokokkenpolysaccharidevaccin (Pneumo 23) plaatsvinden minimaal 2 weken na de ingreep. Influenzavaccinatie wordt jaarlijks gegeven tijdens de daarvoor gebruikelijke periode.
  • Indien vaccineren vóór de ingreep niet mogelijk is, dan pas minimaal 2 weken na de ingreep starten.
  • Voor mensen die in het verleden een splenectomie hebben gehad en nog niet zijn gevaccineerd: alsnog toedienen (=inhalen).

Klik hier voor 'Vaccinaties en antibiotica bij asplenie'.