Gastro-enteritis

Acute gastro-enteritis bij kinderen wordt meestal veroorzaakt door virussen en behoeft alleen symptomatische therapie. Antimicrobiële behandeling bij niet-virale gastro-enteritiden is alleen geïndiceerd als de therapie het ziektebeloop gunstig kan beïnvloeden of ernstige gevolgen kan voorkomen of op epidemiologische gronden.

algemeen

geen antibiotische behandeling

verdenking salmonella sepsis

< 1 maandcefotaximi.v.gedurende 7 dagen
> 1 maandceftriaxoni.v.gedurende 7 dagen

verdenking salmonellose (< 3 maanden)

1e keuzecefotaximi.v.gedurende 7 dagen
alternatiefcotrimoxazoli.v.gedurende 7 dagen (gecontraïndiceerd bij kinderen < 1 maand)

verdenking salmonellose (> 3 maanden)

geen antibiotische behandeling