Preseptale / orbitale cellulitis

Verwekkers van preseptale en orbitale cellulitis zijn onder andere Haemophilus influenzae, streptokokken (pneumoniae en groep A), Moraxella catarrhalis en Staphylococcus aureus. Cellulitis orbitae is bij kinderen regelmatig een complicatie van een acute ethmoiditis. De behandeling is afhankelijk van het stadium (I-V) volgens Chandler en wel of niet visusstoornis of beperkingen in oogbeweging. Dus controle oogarts en KNO-arts is nodig voor stadiëring, monitoring en zonodig chirurgische behandeling!

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuuri.v.gedurende 7 dagen