Osteomyelitis

Osteomyelitis kan genezen met uitsluitend antibiotische therapie, mits therapie wordt begonnen voordat uitgebreide botnecrose is opgetreden. Gestart dient te worden met hoge doses antibiotica.

Verwekker onbekend

< 1 jaaramoxicilline/clavulaanzuuri.v.gedurende 4 weken
+tobramycinei.v.*gedurende 5 dagen
> 1 jaarflucloxacillinei.v.gedurende 4 weken
+ eventueeltobramycinei.v.*gedurende eerste 5 dagen
postoperatiefflucloxacillinei.v.-
+tobramycinei.v.*-

Verwekker bekend

Staphylococcus aureus

1e keuzeflucloxacillinei.v.gedurende 4 weken

Streptokokken (groep A en S. pneumoniae)

1e keuzebenzylpenicillinei.v.gedurende 4 weken


* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels