Richtlijnen antibiotica switch therapie

Omzetten van intraveneus naar oraal / enteraal is aangewezen na 48–72 uur intraveneuze therapie onder de volgende voorwaarden:

 • Patiënt hemodynamisch stabiel, ofwel geen aanwijzingen voor sepsis (hypotensie en tachycardie)
 • De tekenen van de infectie verbeteren bij patiënt, ofwel de lichaamstemperatuur en leukocytose moeten een duidelijke tendens vertonen tot normaal worden
 • Patiënt in staat orale medicatie in te nemen of enteraal via sonde te ontvangen*

* indien in eerste instantie orale medicatie niet mogelijk is, dient binnen 48 uur na het starten van de orale intake Antibiotica Switch plaats te vinden


Contra-indicaties:

 • Koorts bij neutropenie
 • Onderstaande aandoeningen, omdat bij deze met orale antibiotica onvoldoende hoge concentraties ter plekke van de infectie worden bereikt:
  • Meningitis, intracraniële abcessen
  • Endocarditis
  • Mediastinitis
  • Exacerbatie van cystische fibrose
  • Staphylococcus aureus bacteriëmie
  • Ernstige weke delen infectie, bijv. groep A streptokokken infecties
  • Infectie van/met kunstmateriaal, onder andere lijnsepsis
  • Leverabcessen
  • Empyemen
  • Osteomyelitis / artritis

Antibioticakeuze bij omzetting van intraveneuze naar orale / enterale antibiotica: overleg met de arts-microbioloog.