Meningitis

Een pasgeborene met meningitis is meestal tijdens de partus besmet door bacteriën die afkomstig zijn uit de darm of vagina van de moeder, zoals Escherichia coli, Streptococcus agalactiae (GBS), in zeldzame gevallen Listeria monocytogenes. Bij oudere kinderen zijn de voornaamste verwekkers Neisseria meningitidis en Streptococcus pneumoniae.

Aanvullende behandeling met dexamethason verkleint het risico op restverschijnselen bij infectie met Haemophilus influenzae type B: tevens vermindert dexamethason de kans op ernstige gehoorstoornissen bij pneumokokkenmeningitis mits vroeg toegediend.

Op basis van deze gegevens is het advies:

dexamethason4 dd0,15 mg/kggedurende 4 dagen (bij kinderen ouder dan 1 maand)

met de startdosis vooraf of gelijk met het toedienen van antibiotica


Verwekker onbekend

< 1 maandcefotaximi.v.-
+amoxicillinei.v.-
> 1 maandceftriaxoni.v.-

Verwekker bekend

Escherichia coli en andere Enterobacteriaceae

bij bewezen gevoeligheid:

< 1 maandcefotaximi.v.gedurende 3 weken
> 1 maandceftriaxoni.v.gedurende 3 weken

Haemophilus influenzae

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeamoxicillinei.v.gedurende 10 dagen

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Listeria monocytogenes

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeamoxicillinei.v.gedurende 3 weken
+tobramycinei.v.*gedurende 3 dagen

Neisseria meningitidis

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzebenzylpenicillinei.v.gedurende 7 dagen

Voor chemoprofylaxe zie ‘Profylaxe meningokokken meningitis’. Chemoprofylaxe is geïndiceerd voor gezinsleden en zeer nauwe contacten.

Staphylococcus aureus

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeflucloxacillinei.v.gedurende 3 weken

Streptococcus agalactiae (groep B streptokokken, GBS)

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzebenzylpenicillinei.v.gedurende 3 weken

Streptococcus pneumoniae

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzebenzylpenicillinei.v.gedurende 10 dagen

Vroege neuroborreliose 

1e keuzeceftriaxoni.v.gedurende 2 weken

Late (chronische) neuroborreliose 

1e keuzeceftriaxoni.v.gedurende 4 weken

Verdenking primaire Herpes meningo-encefalitis

1e keuzeacicloviri.v.gedurende 3 weken